Actievoorwaarden

Actie voorwaarden Delft 10 jaar acties
1. De acties worden aangeboden door Bloeiend.nl, onderdeel van Uniflora b.v.
2. De acties zijn geldig op de genoemde data, zoals vermeld op de uitingen.
3. De acties gelden alleen voor het filiaal in Delft.
4. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door Bloeiend.nl.
5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
6. De winnaar krijgt een persoonlijk bericht van de Bloeiend.nl, indien die gegevens beschikbaar zijn. Voor eventuele vertraging staan wij niet garant.
5. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
7. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
8. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
9. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de artikelen zijn niet inwisselbaar voor geld.
10. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Bloeiend.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
12. Bloeiend.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.bloeiend.nl/actievoorwaarden
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Bloeiend.nl
14. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor via info@bloeiend.nl t.a.v. ‘Delft 10 jaar’.
15. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
16. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.bloeiend.nl/actievoorwaarden.
17. Het is niet toegestaan meerdere spaarkaarten tegelijk in te leveren; slechts 1 spaarkaart per aankoop en per persoon.
18. Uitsluitend originele en volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd bij een volgende aankoop.
19. Volle spaarkaarten kun je alleen aan de kassa van een fysieke Bloeiend.nl-winkel inleveren.
20. Volle spaarkaarten zijn niet elders in te leveren.
21. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
22. Van de actie zijn uitgezonderd: cadeaukaarten. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen spaarzegels uitgereikt en er wordt geen korting op gegeven bij inlevering van de spaarkaart.
23. Bloeiend.nl behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
24. Voor de actie van iedere 10e bezoeker ontvangt een kadobon t.w.v. 10 euro geldt dat het maximaal 5 keer wordt uitgedeeld. Het geldt alleen voor betalende klanten. De medewerkers bepalen de telling van de 10e bezoeker.
25. Voor de actie van 10% korting op elke besteedde 10 euro geldt dat het tot 40% procent is. Indien een aankoop is gedaan van boven de 40 euro, gaat er maximaal 40% korting van af.
26. De acties zijn enkel in Delft geldig en enkel op de genoemde dagen.

 'Spaaractie 20% korting 2017'
Algemeen
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "spaar voor 20% korting" actie (verder te noemen: de "Actie") van Bloeiend.nl.
• Deelnemers kunnen onder de hierna volgende voorwaarden sparen voor een korting van €20% op een volgende aankoop in een van de Bloeiend.nl winkels.
• Deze Actie loopt tot en met 30 september 2017. Na 30 september 2017 zijn de spaarkaarten niet meer in te leveren.
• Bloeiend.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site bloeiend.nl.nl/actievoorwaarden worden geplaatst, voorzien van een datum.
• Bloeiend.nl en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Deelname
• Tot en met 29 september 2017 ontvang je 1 stempel bij iedere besteding van 7,50 euro per aankoop bij alle Bloeiend.nl-winkels in Nederland.
• Bij vier stempels heb je een volle spaarkaart.
• Bij inlevering van een volle spaarkaart ontvang je een korting van 20% op je aankoopbedrag.
• Het is niet toegestaan meerdere spaarkaarten tegelijk in te leveren; slechts 1 spaarkaart per aankoop en per persoon.
• Uitsluitend originele en volle spaarkaarten kunnen tot en met 30 september 2017 ingeleverd worden.
• Volle spaarkaarten kun je alleen aan de kassa van een fysieke Bloeiend.nl-winkel inleveren. Volle spaarkaarten zijn niet elders in te leveren.
• Losse spaarkaarten met minder dan 4 stempels zijn niet inwisselbaar.
• Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
• Van de actie zijn uitgezonderd: cadeaukaarten. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen spaarzegels uitgereikt en er wordt geen korting op gegeven bij inlevering van de spaarkaart.
• Bloeiend.nl behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

‘Wie verdient er een bloemetje’ - Topprestatie - Olympische Spelen
1. Deze actie wordt aangeboden door Bloeiend.nl, onderdeel van Uniflora b.v.
2. De actie is geldig van 9 augustus tot en met 30 augustus2016.
3. De winnaar wordt geselecteerd op basis van de leukste en meeste relevante reactie op Facebook. Er wordt een winnaar bepaald door Bloeiend.nl.
4. De prijs bestaat uit een door ons met zorg samengesteld boeket. De winnaar krijgt een persoonlijk bericht van de Bloeiend.nl, indien die gegevens beschikbaar zijn. Het wordt dan uiterlijk dinsdag 13 september thuisgestuurd, indien de ontvanger woonachtig is in ons bezorggebied. Indien de ontvanger niet woonachtig is in ons bezorggebied, kan hij/zij haar prijs op komen halen in één van onze winkels. Voor eventuele vertraging staan wij niet garant.
5. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
6. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de artikelen zijn niet inwisselbaar voor geld.
7. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8. Bloeiend.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
9. Bloeiend.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.bloeiend.nl/actievoorwaarden
10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Bloeiend.nl
11. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor via info@bloeiend.nl t.a.v. ‘Campagne’.
12. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
13. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.bloeiend.nl/actievoorwaarden.

‘Wie verdient er een bloemetje’ - Valentijnsdag

1. Deze actie wordt aangeboden door Bloeiend.nl, onderdeel van Uniflora b.v.
2. De actie is geldig van 28 januari tot en met 11 februari 2016.
3. De winnaar wordt geselecteerd op basis van de leukste en meeste relevante reactie op Facebook. Er wordt een winnaar bepaald door Bloeiend.nl.
4. De prijs bestaat uit een door ons met zorg samengesteld boeket. De winnaar krijgt een persoonlijk bericht van de Bloeiend.nl, indien die gegevens beschikbaar zijn. Het wordt dan uiterlijk dinsdag 16 februari thuisgestuurd, indien de ontvanger woonachtig is in ons bezorggebied. Indien de ontvanger niet woonachtig is in ons bezorggebied, kan hij/zij haar prijs op komen halen in één van onze winkels. Voor eventuele vertraging staan wij niet garant.
5. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
6. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de artikelen zijn niet inwisselbaar voor geld.
7. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8. Bloeiend.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
9. Bloeiend.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.bloeiend.nl/actievoorwaarden
10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Bloeiend.nl
11. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor via info@bloeiend.nl t.a.v. ‘Campagne’.
12. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
13. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.bloeiend.nl/actievoorwaarden.

Gratis pot t.w.v. €3,95 bij aankoop van een Vlinderorchidee

ALGEMEEN
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Gratis pot t.w.v. €3,95 bij aankoop van een Vlinderorchidee (hierna te noemen: "de Actie") van Bloeiend.nl, onderdeel van Uniflora b.v
II. De Actie is in samenwerking met Kassabonads.
III. De Actie start 1 maart 2016 en eindigt 31 mei 2016.
IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden, zolang de voorraad strekt.
V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site bloeiend.nl/actievoorwaarden worden geplaatst, voorzien van een datum.
VI. De Actie is niet geldig in combinatie met andere actie en/of aanbiedingen en alleen bij inlevering van de kassabon.

DEELNAME
I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
III. Deelname aan de Actie staat open voor ieder die een Vlinderorchidee koopt bij de deelnemende winkel van Bloeiend.nl.
IV. De eventuele gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.
V. Actie geldt alleen in combinatie met de aanschaf van een vlinderorchidee, aangekocht in de Bloeiend.nl winkel in Nootdorp.
VI. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een vlinderorchidee aanschaft en met inlevering van de kassabon van Kassabonads een gratis pot wil.
VII. De uiterste inleverdatum van de kassabon met advertentie is 31 mei 2016.
VIII. Maximaal 1 pot per persoon.
IX. De pot kan niet geruild worden voor iets anders of tegen geld.

AANSPRAKELIJKHEID
I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

SLOTBEPALINGEN
I. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op bloeiend.nl en deze worden kosteloos toegezonden op digitaal verzoek aan:
1. info@bloeiend.nl t.a.v. actievoorwaarden.
II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt via info@bloeiend.nl t.a.v. Actie vlinderorchidee waarna binnen z.s.m. na ontvangst van de klacht digitaal dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.
Aldus opgemaakt te Honselersdijk, 1 februari 2016.